3D PROGRAMS

CAD/CAM SOFTWARE

The latest 3D software. At 3WAY we offer the most efficient CAD/CAM software.

OUR "BEST" CAD/CAM PROGRAMS...

ThinkDesign is an advanced CAD software package for solid, surface and hybrid modelling. It combines design, engineering and management of the whole product. Easy to use and learn.

Read more

Geomagic Design X is the most comprehensive 3D reverse engineering software. It combines CAD modelling with the processing of 3D scan data. In this way, you can create a CAD model that can be modified as you wish

Read more

Geomagic Control X is used to control the quality of real parts compared to a CAD model. Advanced tools are available to you. Fast and accurate reporting increases productivity and quality in any production process.

Read more

OTHER 3D PROGRAMS...

ThinkLine has more than 10 years of experience in the development of CAD/CAM solutions. The technology enables the development of integrated tools and software solutions to accelerate, streamline and increase the performance of the electrode design and manufacturing process.

Read more

Geomagic FreeForm is a unique solution for fast 3D modelling of complex shapes that are very difficult to achieve with other CAD software. It offers us a fast and cost-effective route for designers of original designs or. corrections to scanned data.

Read more

PointMaster is one of the leading 3D reverse engineering software. It is designed for applications in mechanical engineering, medicine and science, and is not only easy to use, but also extremely efficient. It is suitable for beginners and experienced professional designers.

Read more

PARTSolutions is the ideal solution for companies that use many standard parts from different manufacturers. It is one of the largest 3D libraries, bringing together more than 600 manufacturers. By importing CAD models that have already been made, you can reduce your modelling time.

Read more

CAD SOFTWARE

The acronym “CAD” stands for computer-aided drafting. Computers are used to create, modify, analyse or optimise plans. CAD software is used to increase the productivity of the designer, improve the quality of the design, improve the transfer of documentation and create a database for production. CAD software is also helpful in protecting products and inventions.

CAD software is used in a wide range of industries, including automotive, shipbuilding and aerospace, industrial and architectural design (building information modelling), prosthetics and much more. CAD software is also often used to create computer animation for special effects in films, advertising and technical manuals, often referred to as digital content creation.

CAM SOFTWARE

“CAM” stands for computer-aided manufacturing. Using software to control machine tools (CNC) in the production of workpieces. CAM can also refer to the use of a computer to assist in all operations of a production plant, including planning, management, transport, and storage. The primary purpose of CAM software is to create a faster manufacturing process and components and tooling with more accurate dimensions, consistency. The aim is to use the minimum amount of raw materials possible, thus reducing waste and energy consumption.

FAQ - CAD/CAM SOFTWARE

Kakšne dizajne lahko ustvarimo s CAD programsko opremo?

CAD programsko opremo CAD je mogoče uporabiti za ustvarjanje najrazličnejših modelov – od preprostih 2D risb do kompleksnih 3D modelov. CAD programska oprema se zaradi tega uporablja v različnih panogah in industrijah.

Katere so razlike med 3-osno in 5-osno obdelavo?

3-osna obdelava se nanaša na premikanje orodja vzdolž treh osi: X, Y in Z. Najbolj primerna je za relativno preproste dele, ki ne zahtevajo veliko zapletene geometrije. Na drugi strani pa 5-osna obdelava omogoča, da se orodje premika po petih oseh: X, Y, Z, A in B. Poleg treh linearnih osi lahko 5-osni stroji tudi nagibajo in vrtijo orodje okoli dveh dodatnih osi, kar omogoča veliko večjo prilagodljivost pri kompleksnih kosih.

Glavna razlika med 3-osno in 5-osno obdelavo je v tem, da lahko 5-osni stroji izdelajo bolj zapletene dele z večjo natančnostjo, medtem ko so 3-osni stroji običajno hitrejši in cenejši za uporabo.

Več o 5-osni obdelavi s hyperMILL programsko opremo si lahko preberete tukaj.

Katere so prednosti 5-osne obdelave?

5-osna obdelava ponuja večjo učinkovitost proizvodnjega procesa:

  • Večja natančnost: stroj z lahkoto doseže vse strani dela, kar pomeni boljšo končno obdelavo površine in tolerance.
  • Večja prilagodljivost: možnost nagibanja in vrtenja dela v več smereh omogoča izdelavo bolj zapletenih oblik in kontur.
  • Zmanjšan čas nastavitev: brez potrebe po prevpenjanju.
  • Daljša življenjska doba orodja: orodje je mogoče nagniti, da ohrani ustrezen kot skozi celoten proces obdelave, kar zmanjša obrabo.
  • Večja produktivnost: na račun manjše porabe časa se produktivnost poveča.

Več o 5-osni obdelavi s hyperMILL programsko opremo si lahko preberete tukaj.

Kaj predstavlja kratica CAM?

“CAM” je krajši izraz za CAM programsko opremo in pomeni “Computer-Aided Manufacturing” (računalniško podprta proizvodnja). CAM se nanaša na uporabo računalniške programske opreme za nadzor in avtomatizacijo proizvodnih procesov.

Kaj predstavlja kratica CAD?

Kratica “CAD” je krajši izraz za CAD programsko opremo in pomeni “Computer-Aided Design” (računalniško voden dizajn). Nanaša se na uporabo računalnikov za načrtovanje in modeliranje izdelkov.

Scroll to Top
3D programi
S klikom na gumb se strinjate, da posredovane podatke uporabimo za namen komunikacije glede ponudbe, podpore in servisnih storitev. Več o varstvu podatkov si lahko preberete v splošnih pogojih.
Zanima me...
S klikom na gumb se strinjate, da posredovane podatke uporabimo za namen komunikacije glede ponudbe, podpore in servisnih storitev. Več o varstvu podatkov si lahko preberete v splošnih pogojih.
I am interested in...
By clicking on the button, you agree to the use of the information you provide for the purpose of communicating with us about offers, support and service. You can find out more about data protection in the General Terms and Conditions.
3D programmes
By clicking on the button, you agree to the use of the information you provide for the purpose of communicating with us about offers, support and service. You can find out more about data protection in the General Terms and Conditions.
Enquiry
By clicking on the button, you agree to the use of the information you provide for the purpose of communicating with us about offers, support and service. You can find out more about data protection in the General Terms and Conditions.
Robots
By clicking on the button, you agree to the use of the information you provide for the purpose of communicating with us about offers, support and service. You can find out more about data protection in the General Terms and Conditions.
3D scanners
By clicking on the button, you agree to the use of the information you provide for the purpose of communicating with us about offers, support and service. You can find out more about data protection in the General Terms and Conditions.
3D printers
By clicking on the button, you agree to the use of the information you provide for the purpose of communicating with us about offers, support and service. You can find out more about data protection in the General Terms and Conditions.
3D services
By clicking on the button, you agree to the use of the information you provide for the purpose of communicating with us about offers, support and service. You can find out more about data protection in the General Terms and Conditions.